qhnw.net
当前位置:首页 >> 弗怎么读 >>

弗怎么读

弗字怎么念?弗 读音::[fú] 部首:弓 五笔:JK 释义::“不”的同源字,不之深也.语出《公羊传》《吕氏春秋》《史记》《韩非子》等.

弗fú ◎ 不:~去.~许.自愧~如.

弗不是多音字,只有一个读音是:fú.【汉字】:弗 【读音】:fú 【部首】:弓 【笔画】:5 【词组】:弗营、郁弗、弗庭、弗啻、弗及、弗齿、铁弗、弗豫、弗是、弗郁、弗、弗目、弗非、弗吊、弗、乙弗、弗靡、弗康、弗与、亡弗、莫弗、弗堪、灭弗得、莫贺弗、达尔杜弗、跋弗倒、来弗及、莫何弗、老弗大.

佛的拼音:fó 弗的拼音:fú 佛的字意:梵文 Buddha音译“佛陀”的简称 [梵文 Buddha ].意译为“觉者”、“知者”、“觉”.觉有三义:自觉、觉他(使众生觉悟)、觉行圆满,是佛教修行的最高果位.据称,凡夫缺此三项,声闻、缘觉缺后

弗 fú 【动】 (象形.甲骨文字形,中间象两根不平直之物,上以绳索束缚之,使之平直.本义:矫枉) 同本义〖correct〗 弗,矫也.《说文》.徐灏注:“弗与弼音义同.凡弛弓,则以两弓相背而缚之,以正枉戾,所谓矫也.…阮太傅曰

fu二声

解释为:不可,不要弗与人争,要与天争

深 [shēn ] 深的组词 : 深山、 深秋、 深情、 高深、 深厚、 深浅、 艰深、 深奥、 深邃、 深造、 深渊、 深味、 深挚、 渊深、 深沉、 深省、 深化、 深意、 深重、 深信、 深交、 深通、 更深、 深海、 深切 深的笔顺: 点,点,提,点,横撇/横

弗拼音就是fu二声,

弗 I fú 1.矫正,纠正. 《说文丨部》:“弗,矫也.” 段玉裁注:“弗之训矫也.今人矫、弗皆作拂,而用弗为不,其误盖亦久矣. 《公羊传》曰:'弗者,不之深也.'固是矫义.凡经传言不者,其文直;言弗者,其文曲……弗与不不可互

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.qhnw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com