qhnw.net
当前位置:首页 >> 口的组词 >>

口的组词

井口、 户口、 开口、 进口、 收口、 借口、 可口、 灭口、 闭口、 住口、 苦口、 关口、 变口、 活口、 口水、 口语、 出口、 窗口、 门口、 口吃、 口头、 口才、 伤口、

口的组词有哪些词语 :井口、 户口、 开口、 进口、 收口、 借口、 可口、 灭口、 闭口、 住口、 苦口、 关口、 变口、 活口、 口水、 口语、 出口、 窗口、 门口、 口吃、 口头、 口才、 伤口、 口技、 口令、 封口、 口味、 夸口、 口算、 口福、 炮口、 缺口、 口吻、 口哨、 袖口、 牲口、 渡口、 港口、 浦口、 口诀

口的组词有借口、开口、住口、变口 、收口、 关口 、口水、 闭口、 井口 、户口、 口吃 、进口、灭口和活口等.一、借口 [jiè kǒu] 以(某事)为理由(非真正的理由):不能~快速施工而降低工程质量.二、开口 [kāi kǒu] 张开嘴说话:没等我开口,他就抢先替我说了.可以在他开口前,就先发制人跟他提出要求.三、住口 [zhù kǒu] 停止说话:不住口地夸奖孩子.雄辩小于事实.为此,让我们住口,做点实事吧.四、井口 [jǐng kǒu] 井的上顶:采用注水方式开发的油田,随着原油含水率的升高,井口出油温度也将升高.五、闭口 [bì kǒu] 合上嘴不讲话,也比喻不发表意见:大家你一言我一语,直说得他闭口不言.

开口、井口、户口、借口、收口、进口、关口、闭口、可口、变口、苦口、住口、口水、活口、出口、灭口、口吃、口语、口头、窗口、门口、口才、伤口、口技、封口、口福、夸口、口令、口算、口味、炮口、

开口、井口、借口、进口、户口、收口、关口、住口、变口、闭口、活口、门口、苦口、口头、口才、口语、伤口、口技、封口、夸口、口算、口令、口福、口味、口吻、口哨、渡口、袖口、缺口、炮口、

1. 口号:【kǒu hào】多指很多人一起喊的话,使自己有力量.例句:抗议的群众,一面走一面唿口号,场面极为壮观.2. 户口:【hù kǒu】指一地住户及其人口.一家叫一户,一人叫一口 .例句:自从拗相公当权,创立新法,伤财害民、户口逃散.《警世通言》3. 口袋:【kǒu dài】缝在衣服上用以装东西的袋形部分.例句:两个金属铆钉在大袋鼠口袋上.4. 借口:【jiè kǒu 】假托某种理由.例句:成功者找方法,失败者找借口.5. 口腔:【kǒu qiāng】人身体上的一个部位名称.例句:黄蜀葵花对多种口腔炎症有止痛作用,治疗慢性气管炎疗效亦较好.

口的组词:门口、开口、借口、口才、口语来、进口、户口、闭口、关口、井口、收口、口头、苦口、活口、住口、变口、伤口、口技、口味、口令、口算、口福、封口自、夸口、口哨、渡口、缺口、袖口、口吻、港口、炮口、浦口、口角2113、口碑、口讷、一口、口袋、口气、口5261号、入口.口琴、口译、接口、河口、垭口、口述、口子、口疮、刀口、胸口、口径、贯口、风口、交口、山口、道口、拗口、胃口、归口、焰口、口音、口服、口齿4102、枪口、1653切口、口供、口实、决口、口舌、缄口、口信、口试、转口、糊口、闸口、口误、清口、领口、口淡、口器.

众口一词

口的词语 :井口、 户口、 开口、 进口、 收口、 借口、 可口、 闭口、 住口、 苦口、 关口、 变口 口耳之学、 谷口子真、 滑串流口、 众口交攻、 统一口径、 噤口卷舌、 随口乱说、 甘冒虎口

井口 户口 借口 开口 进口 可口 收口 变口 闭口 住口 关口 出口 苦口 活口 口吃 口水 口语 灭口 口才 门口

xmlt.net | 9647.net | jtlm.net | qhgj.net | dfkt.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.qhnw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com