qhnw.net
当前位置:首页 >> 口组词语 >>

口组词语

井口、 户口、 开口、 进口、 收口、 借口、 可口、 灭口、 闭口、 住口、 苦口、 关口、 变口、 活口、 口水、 口语、 出口、 窗口、 门口、 口吃、 口头、 口才、 伤口、

口的组词有哪些词语 :井口、 户口、 开口、 进口、 收口、 借口、 可口、 灭口、 闭口、 住口、 苦口、 关口、 变口、 活口、 口水、 口语、 出口、 窗口、 门口、 口吃、 口头、 口才、 伤口、 口技、 口令、 封口、 口味、 夸口、 口算、 口福、 炮口、 缺口、 口吻、 口哨、 袖口、 牲口、 渡口、 港口、 浦口、 口诀

口字组词 口腔科 口香糖 口味 口罩 口若悬河 口袋 口水 口是心非 口语 口头禅

门口,囗罩,囗腔,袖口,领口,窗口,灯口…….

口袋阵 口食米 口袋 口温 口笛 口径 口承 口 口费 口惠而实不至 口爽 口货 口羞 口册 口型 口译 口讲手画 口陈 口哨 口似悬河 口说无凭 口气 口稳 口是心苗 口直 口对 口逻肚攒 口呆目钝 口无择言 口胶 口讷 口言 口松 口食 口奏 口辞 口伎 口辨 口 口语 口罩 口论 口含天宪 口吻生花 口诀 口臭 口叭叭 口报 口交

口角 kǒu jué口碑 kǒu bēi口实 kǒu shí口吻 kǒu wěn口讷 kǒu nè口舌 kǒu shé口占 kǒu zhàn口才 kǒu cái口号 kǒu hào口供 kǒu gòng口技 kǒu jì口味 kǒu wèi口气 kǒu qì口给 kǒu gěi口吃 kǒu chī口齿 kǒu chǐ口福 kǒu fú口子 kǒu zi口语 kǒu yǔ口淫 kǒu yín口水 kǒu shuǐ口袋 kǒu dài口腹 kǒu fù口食 kǒu shí口径 kǒu jìng口爽 kǒu shuǎng口哨 kǒu shào口风 kǒu fēng口诀 kǒu jué口渴 kǒu kě

门口、开口、借口、口才、口语、进口、户口、闭口、关口、井口、收口、口头、苦口、活口、住口、变口、伤口、口技、口味、口令、口算、口福、封口、夸口、口哨、渡口、缺口、袖口、口吻、港口、炮口、浦口、口角、口碑、口讷.一口、口袋、口气、口号、入口、口琴、口译、接口、河口、垭口、口述、口子、口疮、刀口、胸口、口径、贯口、风口、交口、山口、道口、拗口、胃口、归口、焰口、口音、口服、口齿、枪口、切口、口供.

开口、井口、借口、进口、户口、收口、关口、住口、变口、闭口、活口、门口、苦口、口头、口才、口语、伤口、口技、封口、夸口、口算、口令、口福、口味、口吻、口哨、渡口、袖口、缺口、炮口、

口组词 :户口、井口、开口、收口、借口、进口、变口、关口、可口、苦口、闭口、口语、住口、口水、灭口、活口、口吃、出口、口才、门口、口头、窗口、伤口、口技、封口、口算、口令、口味、夸口、口福、炮口、口吻、口哨、缺口、渡口、袖口、牲口、港口、浦口、口诀望采纳

1. 口号:【kǒu hào】多指很多人一起喊的话,使自己有力量.例句:抗议的群众,一面走一面唿口号,场面极为壮观.2. 户口:【hù kǒu】指一地住户及其人口.一家叫一户,一人叫一口 .例句:自从拗相公当权,创立新法,伤财害民、户口逃散.《警世通言》3. 口袋:【kǒu dài】缝在衣服上用以装东西的袋形部分.例句:两个金属铆钉在大袋鼠口袋上.4. 借口:【jiè kǒu 】假托某种理由.例句:成功者找方法,失败者找借口.5. 口腔:【kǒu qiāng】人身体上的一个部位名称.例句:黄蜀葵花对多种口腔炎症有止痛作用,治疗慢性气管炎疗效亦较好.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.qhnw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com