qhnw.net
当前位置:首页 >> 窃组词 >>

窃组词

“窃”的组词有:窃笑,窃窃,窃取,窃据,窃发.1. 窃笑 [ qiè xiào ]:暗中讥笑;轻轻地或压抑地笑.2. 窃窃 [ qiè qiè ]:明察貌;形容声音轻微细碎;暗中;偷偷地.3. 窃取 [ qiè qǔ ]:偷窃,偷取.4. 窃据 [ qiè jù ]:用不正当手段取得或占据.5. 窃发 [ qiè fā ]:暗中发动;不知不觉地产生.

“窃”组词:失窃、盗窃、窃贼、窃案、窃取等等.读音:[qiè] 笔划:9 五笔:PWAV 部首:穴 结构:上下结构 笔顺:点、点、横撇/横钩、撇、点、横、竖提、横折钩、撇 基本释义:1.偷;用阴谋手段夺取:行~.~位.2.暗中;偷偷地:~听

偷窃

盗窃、偷窃、扒窃、窃、失窃、窃笑、窃贼、窃取、窃窃、窃密、行窃、惯窃、窃据、窃案、窃夺、窃议、绺窃、窃视、窥窃、窃盗、窃柄、窃位、窃政、窃钩、窃疾、草窃、忝窃、窃命、窃斧、僭窃、饕窃、窃、窃名、窃发、睥窃、叨窃、小窃、窃药、窜窃

盗窃,窃取,窃听,窃贼,窃密,窃案,窃夺,偷窃,行窃…

窃的组词 :盗窃、偷窃、扒窃、窃听、窃笑、惯窃、窃取、行窃、窃国、窃据、失窃、窃窃、窃案、窃密、窃夺、窃贼、剽窃、窃訾、佻窃、假窃、冒窃、窃盗、窃位、窃比、窃斧、窃药、窃掠、窃鼎、窃弄、积窃、窍的组词 :后窍、心窍、

窃的组词 :盗窃、偷窃、扒窃、窃听、窃笑、行窃、惯窃、窃取、窃窃、窃国、窃夺、失窃、窃据、窃案、窃密、窃贼、剽窃、窃比、佻窃、窃、窃乞、窃踞、假窃、剪窃、冒窃、鼠窃、剿窃、弋窃、窃盗、窃药、饕窃、诡窃、窃禄、小窃、窃、窃位、窃尝、窃活、.窃吹、摹窃、窃脂、窃柄、窃斧、窃掠、劫窃、窃议、窃黄、攫窃、窃訾、躐窃、窃、窃赀、抄窃、草窃、窃攘、狗窃、窜窃、窃誉、窃起、窃眸、邃窃、窃构、窃疾、窃鼎、隐窃、窃室、干窃、规窃、窥窃、窃喜、窃弄、积窃、窃命、窃政、窃名、窃庇、贼窃、篡窃窃红、窃虫

只有一个读音:● 窃qiè 1. 偷盗:偷~.~取. 2. 用不合法不合理的手段取得:~位.~夺. 3. 私自,暗中:~笑.~听. 4. 谦辞,指自己:~谓.~以为可行.

你好:窃不是多音字窃的拼音是:[qiè](只有一个读音)窃的解释与组词如下:1.偷;用阴谋手段夺取:行窃.窃位.2.暗中;偷偷地:窃听.窃窃私语.3.谦辞;称自己:窃以为.

剽窃、窃听、盗窃、偷香窃玉、窃窃私语、扒窃、偷窃、失窃、窃笑、窃贼、窃取、窃窃私议、 窃据要津、窃国、窃窃、暗自窃喜、窃密、绺窃、窃视、鼠窃狗盗、行窃、窃脂、惯窃、窃据、 窥窃、窃盗、鼠窃狗偷、窃柄、窃位、窃玉偷花、鼠窃、窃钩、窃案、窃政、窃位素餐、窃夺

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.qhnw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com