qhnw.net
当前位置:首页 >> 18 2 3x 60的解方程 >>

18 2 3x 60的解方程

3(x十2)二18的解方程 x+2=18÷3 x+2=6 x=4

解 3x+18=54÷2=27;3x=27-18=9;x=9÷3=3.

3X+5X=48 14X-8X=12 6*5+2X=44 20X-50=50 28+6X=88 32-22X=10 24-3X=3 10X*(5+1)=60 99X=100-X X+3=18 X-6=12 56-2X=20 4y+2=6 x+32=76 3x+6=18 16+8x=40 2x-8=8 4x-3*9=29 8x-3x=105 x-6*5=42 x+5=7 2x+3=10 12x-9x=9 6x+18=48

3X-3=18解:3X=18+3 3X=21 X=21÷3 X=7

2x 3x 4x=18解:(2+3+4)x=18 9x=18 x=2

(45-3x)*2=18解:45-3X=18÷245-3X=93X=45-93X=36X=12祝天天向上.

(0.5+x)+x=9.8÷22(X+X+0.5)=9.825000+x=6x3200=450+5X+XX-0.8X=612x-8x=4.87.5*2X=151.2x=81.6x+5.6=9.4x-0.7x=3.691÷x=1.3X+8.3=10.715x=33x-8=167(x-2)=2x+33x

(0.5+x)+x=9.8÷e79fa5e98193e58685e5aeb9313333353062392 2(X+X+0.5)=9.8 25000+x=6x 3200=450+5X+X X-0.8X=6 12x-8x=4.8 7.5*2X=15 1.2x=81.6 x+5.6=9.4 x-0.7x=3.6 91÷x =1.3 X+8.3=10.7 15x =3 3x-8=16 7(x-2)=2x+3 3x+9=2718(x-2)=

3X-6*12=18 解:3X-72=183X=18+723X=90 X=90÷3 X=30

2x+3x+4x=18; 9x=18; x=2

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.qhnw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com